Hamerkop (Scopus umbretta). Ik heb hem veel gezien in Afrika

Zie ook het artikel Hamerkoppen verderop

   Over mij

                              Dit halfaapje  is een  Spookdiertje, ik weet niet

                             welke. Nooit gezien, helaas.

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de natuur, vooral in zoogdieren een vogels. Niet alleen wil ik die dieren graag zien in het wild, ik wil er ook meer over weten. Om ze te zien heb ik vele landen bezocht. De vogels dichter bij huis leerde ik kennen als lid van de Vogelwerkgroep 't Gooi en Omstreken. Het meer weten werd mogelijk door mijn goed gevulde boekenkast.

Mijn doel is, door het schrijven van artikelen over bepaalde dieren, duidelijk te maken hoe fascinerend ze zijn en wat een onherstelbaar verlies het is als ze verdwijnen. Door mijn biologische achtergrond ben ik in staat de gevonden informatie om te zetten in een voor iedereen begrijpelijk artikel.